Uw Rechten, Garantie en Service

Heeft u bij BestPrice.nl gekocht dan heeft u altijd recht op fabrieksgarantie. BestPrice.nl heeft in voorkomende gevallen een afspraak gemaakt met ElectroWorld Hoppenbrouwers in Etten-Leur, maar u kunt in principe bij elke goede electronica winkel terecht.

Wat mag u van uw apparaat verwachten en welke garanties heeft u?

Als u een elektrisch apparaat aanschaft, verwacht u een goed advies en vakmanschap van uw winkelier. BestPrice.nl is via Mikro-Electro aangesloten bij UNETO-VNI, dus zit u wat dat betreft wel goed. BestPrice.nl hanteert de Algemene Verkoopvoorwaarden Elektrotechnische Detailhandel en is aangesloten bij de Geschillencommissie Elektro. Hetzelfde vertrouwen mag u ook hebben in de elektrische apparaten die BesprPrice.nl verkoopt. Want kwaliteit is ook ons handelsmerk. Normaal gesproken bereiken uw apparaten met goed onderhoud en zonodig met reparatie van versleten onderdelen probleemloos het moment waarop u zelf weer aan iets nieuws toe bent.

Toch kan er vroeg of laat iets aan een apparaat mankeren. Iets wat niemand had kunnen voorzien en waarop de fabrieksgarantie van fabrikant/leverancier en de wettelijke garantie van BestPrice.nl ook niet (meer) van toepassing is. U loopt dan het risico met een on­deugdelijk apparaat te blijven zitten waarvan u de reparatiekosten nergens kunt verhalen. Om dat risico volledig uit te schakelen, kunt u bij BestPrice.nl een All-In Servicepakket voor elektrische apparaten afsluiten.

Welke garanties zijn er eigenlijk?

Als u een elektrisch apparaat aanschaft, mag u ervan uitgaan dat uw apparaat deugdelijk is en doet wat het moet doen. Toch is een kapot apparaat niet vanzelfsprekend een ondeugdelijk apparaat. Bij aanschaf krijgt u vaak garantie. Maar er bestaan verschillende soorten garanties. Die dekken niet allemaal hetzelfde, dus het is wel handig om te weten welke nu precies wat dekt. Daarom zetten we de belangrijkste garantievormen even voor u op een rij:

1. Wettelijk recht

U mag als consument verwachten dat een product geschikt is voor normaal gebruik. Hebt u binnen zes maanden na aanschaf van een apparaat een klacht, dan moet BestPrice.nl aantonen dat het apparaat bij aanschaf deugdelijk was en anders de klacht voor u verhelpen. Na die periode is het aan u om te bewijzen dat er ten tijde van de aanschaf iets mankeerde aan het apparaat (de zogenaamde non-conformiteit). Naast de bewijslast gaat het daarbij vaak ook om (onderzoeks)kosten die gemaakt moeten worden.

In een aantal gevallen zal de klacht kosteloos voor u kunnen worden verholpen. In bepaalde gevallen zijn de kosten na verloop van tijd geheel of gedeeltelijk voor de klant. Onderzoekskosten komen voor rekening van de klant, tenzij uit het onderzoek blijkt dat het apparaat inderdaad non-conform was.

2. Fabrieksgarantie

Vaak geeft ook de fabrikant en/of importeur garantie op zijn producten, meestal 1 a 2 jaar. Dat gebeurt volgens zijn eigen voorwaarden - en die kunnen per product verschillen. Kijk goed naar de inhoud, de garantietermijn en uitgesloten situaties zoals ondeugdelijk gebruik of aan slijtage onderhevige onderdelen. Als de fabrikant en/of importeur kan aantonen dat u zelf verantwoordelijk bent voor een defect, dan kunt u geen aanspraak maken op de garantie en zijn de kosten voor u.

3. All-In Servicepakket

Dit All-In Servicepakket vormt een aanvulling op de garantie waar u tegenover BestPrice.nl wettelijk gezien al recht op heeft.U kunt vrijwillig hiervoor kiezen. U betaalt daar een bepaald bedrag voor en dan zijn veel gebreken en kosten gedurende de geldigheidsduur gedekt. Ook worden bij reparatie alle kosten tijdens de looptijd gedekt en veelal ook de eventuele vervanging als een apparaat niet meer te repareren is. Indien u het All-In Servicepakket heeft bijgekocht, heeft u gedurende vijf jaar niet de last om aan te tonen dat het apparaat non-conform is. Ook als er sprake is van ondeskundig gebruik, geen tijdig onderhoud of normale slijtage is de reparatie in deze periode kosteloos.

Indien een apparaat vervangen moet worden, omdat reparatie niet rendabel is of omdat reparatie niet mogelijk is, dan wordt een nieuw apparaat geleverd met minimaal dezelfde specificaties en zonder bijbetaling. Er vindt dus geen afschrijving plaats voor de periode dat het apparaat is gebruikt. In geval van reparaties in opdracht van BestPrice.nl door derden worden de kosten rechtstreeks aan BestPrice.nl gefactureerd. U hoeft een reparatie dus nooit voor te schieten. Verder zijn alle kosten voor behandeling van de reparatie voor rekening van BestPrice.nl . U betaalt nooit voorrijkosten, verzendkosten en administratiekosten. Bovendien zijn onderzoekskosten altijd voor rekening van BestPrice.nl , ook als na onderzoek blijkt dat het om een gebruikersfout gaat.